V&S Milieu
V&S Milieu

AXXIA: duurzaam ondernemen

AXXIA is een ‘adviescoöperatie’ op het gebied van milieu, (leef)omgeving en duurzaamheid. De coöperatie richt zich op bedrijven en overheden. AXXIA is in 2013 opgericht als initiatief van drie bureaus, die ieder meer dan 20 jaar bestaan: V&S Milieu AdviseursBMD Advies Zuid-Nederland en BSB Advies. Deze ruime ervaring en brede expertise zijn voor bedrijven en overheden op dit moment een belangrijke meerwaarde, als het gaat om advies over milieu, energie, locatie- en gebiedsinrichting, bodemsanering en -beheer, duurzaamheid en leefomgeving.

De speerpunten van de coöperatie zijn Milieu & Ruimte en Duurzaamheid. Op het gebied van Milieu & Ruimte kan de advisering van de deelnemers door de inzet van hun gebiedsexpertise en/of adviesproducten van grote waarde zijn. Duurzaamheid is gekoppeld aan de Metta Standaard. Dit is een keurmerk voor “impact neutraal ondernemen”. 

AXXIA staat voor ‘meerwaarde’. Dat legt de coöperatie zichzelf op en dat wil ze haar opdrachtgevers bieden. Ondernemen in deze veranderende wereld vraagt om anticiperen. Het vraagt om het in balans brengen van (bedrijfs)economische activiteiten, de zorg voor medewerkers en consumenten en het openstaan voor de kwaliteit van onze leefomgeving, ons Natuurlijk Kapitaal. De juiste balans tussen ondernemen en omgeving leidt tot “waarde-creatie en meerwaarde”: dat is waar AXXIA voor staat. We zien graag dat de omgeving (mens en milieu) met recht weer trots op de industrie kan zijn. En dat de industrie weer een betekenis heeft in én geeft aan die leefomgeving.

 

Contact

Telefoon: 085-015 00 09

Email: info@AXXIA.nl

Web: www.AXXIA.nl

Zoeken

AXXIA: duurzaam ondernemen

AXXIA ziet het levenslicht!

V&S Milieu Adviseurs, BMD Advies en BSB Advies hebben de statuten van de coöperatie AXXIA...

V&S op de kaart

google map