V&S Milieu
V&S Milieu

Elk project vereist zijn eigen aanpakV&S Milieu Adviseurs werkt voor zowel bedrijven als overheden. Hieronder vindt u een selectie van afgeronde en lopende projecten sinds 1993. Via een aantal eenvoudige criteria kunt u zelf een keuze maken.
 


Locatie: Opdrachtgever: Bedrijfscategorie: Projectaanpak: Rol V&S:  
   
Gasfabriek Plein 1902 Leerdam overheid gasfabriek, binnenstedelijk bouwen ontwerpen van de ondergrond, herontwikkeling, geïntegreerde contracten (UAV-GC), bouw- en woonrijp maken, bodemsanering, subsidie, ontwerpcompetitie projectmanagement, ontwerp en planvorming, subsidie en financiering, aanbesteding
Markhaven Oudenbosch overheid industrie, binnenstedelijk bouwen, gebiedsontwikkeling bodemsanering, bouw- en woonrijp maken, grondstromenbeheer, subsidie saneringsplan, kostenraming, aanbesteding, projectmanagement, directievoering, milieukundige begeleiding, subsidie en financiering
Kasteleinslaan Tilburg overheid industrie bodemsanering, geïntegreerde contracten (UAV-GC), in-situ sanering saneringsonderzoek, saneringsplan, kostenraming, aanbesteding, projectmanagement, directievoering
Gasfabriek Klundert overheid gasfabriek, binnenstedelijk bouwen bodemsanering, herontwikkeling, subsidie, ontwerpen van de ondergrond saneringsonderzoek, saneringsplan, kostenraming, bestek, aanbesteding, directievoering, projectmanagement
Kempenbaan Tilburg overheid stortplaats bodemsanering, herontwikkeling, grondstromenbeheer directievoering, milieukundige begeleiding, specialistisch advies
Parallelweg Bergen op Zoom overheid, grootsaneerder brandstoffen, spoorzone, gebiedsontwikkeling in-situ sanering, bodemsanering, verontreiniging, herontwikkeling aanbesteding, directievoering, kostenraming, projectanalyse, projectmanagement
Cursus Bodemmanagement onderwijs bodembeheer, gebiedsontwikkeling, binnenstedelijk bouwen herontwikkeling, ontwerpen van de ondergrond praktijkdocent
Bodemadviesdiensten Noord-Brabant overheid stortplaatsen, bodembeheer, gebiedsontwikkeling bodemonderzoek, verontreiniging, herontwikkeling, programmatische aanpak, grondstromenbeheer, bijzondere aanbestedingswijze aanbesteding, bestek, specialistisch advies, projectanalyse, technisch en juridisch advies
Bosscheweg 4a Berkel-Enschot overheid industrie in-situ sanering, bodemsanering, grondsanering tuinen aanbesteding, bestek, directievoering, kostenraming, ontwerp en planvorming, projectmanagement
Saneringsvisie bodem Chemie-Pack overheid industrie, chemische industrie in-situ sanering, bodemsanering, bodemverontreiniging, ontwerpen van de ondergrond, geïntegreerde contracten (UAV-GC), ontwikkeling en innovatie aanbesteding, specialistisch advies, ontwerp en planvorming, projectmanagement, ontwikkelen saneringsvisie
Locatie Schippers Veldhoven overheid MKB bedrijven,brandstoffen in-situ sanering, bodemsanering, bodemverontreiniging, bouw- en woonrijp maken, herontwikkeling, geintegreerde contracten (UAV-GC), grondstromenbeheer aanbesteding, specialistisch advies, directievoering, kostenraming, milieukundige begeleiding, projectmanagement, technisch en juridisch advies
Vml. terrein Lavans Helmond MKB bedrijven industrie, chemische wasserij, ophogingen, gebiedsontwikkeling bodemonderzoek, in-situ sanering, bodemsanering, herontwikkeling, ontwerpen van de ondergrond, subsidie aanbesteding, bestek, directievoering, subsidie en financiering, kostenraming, milieukundige begeleiding, saneringsplan, nazorg en monitoring, ontwerp en planvorming, projectmanagement, saneringsonderzoek
vml. Vormenfabriek Tilburg overheid industrie, binnenstedelijk bouwen in-situ sanering, bodemsanering, herontwikkeling, ontwerpen van de ondergrond, geïntegreerde contracten (UAV-GC), bijzondere aanbestedingswijze aanbesteding, bestek, directievoering, ontwerp en planvorming, projectmanagement, saneringsplan
 
toon alles