V&S Milieu
V&S Milieu

MVO

 

Om de maatschappelijke verantwoordelijkheid verder uit te werken en te verankeren in de bedrijfsvoering, heeft V&S deelgenomen aan het project “Tilburgs MKB samen naar MVO”. Daarna heeft het Nederlands Normalisatie Instituut (NEN) de onderliggende rapporten en MVO-zelfverklaring getoetst en geconcludeerd dat V&S voldoet aan de eisen van de NEN-ISO 26000:2010, Maatschappelijke verantwoordelijkheid van Organisaties.

“We kunnen nu dan ook met recht zeggen, dat we een MVO-bedrijf zijn. Dat doen we door binnen onze eigen organisatie steeds de optimale balans te zoeken tussen People, Planet en Profit. Als projectmanager bij grote bodemsaneringen willen we deze visie en kennis delen met onze opdrachtgevers en hen inspireren om ook maatschappelijk verantwoord te ondernemen”.

V&S streeft bij alle aspecten van bodemsanering naar een kwalitatief hoogwaardige procesbegeleiding. Innovatief waar het kan en conventioneel waar dat moet. Om tot de duurzaamste oplossing te komen en te voldoen aan de eisen en wensen van de opdrachtgever, bundelen we onze kennis met alle bij de sanering betrokken professionele partijen.

“Er is door ons een doeltreffend kwaliteitsmanagementsysteem opgesteld om te borgen, dat V&S op het gebied van zowel kwaliteit als MVO-kernthema’s continu verbetert. Hierbij dienen de wensen van de klanten, de wetgeving, de normen NEN-EN-ISO 9001, de BRL SIKB 6000 (protocollen 6001 en 6002) en de NEN-ISO 26000-richtlijn als uitgangspunten”.

https://www.nen.nl/Publicatieplatform-MVO-zelfverlaring-ISO-26000/VS-Milieu-Adviseurs-B.V.-1.htm