V&S Milieu
V&S Milieu

Adviseren is mensenwerkV&S Milieu Adviseurs is een zelfstandig en onafhankelijk bureau, dat werd opgericht in 1993. Omdat adviseren mensenwerk is, was het van meet af aan onze bedoeling een klein, gespecialiseerd adviesbureau te worden en te blijven. Een schaalgrootte waarbij we zelf vakinhoudelijk actief kunnen zijn en zelfstandig vorm kunnen geven aan de invulling van en het plezier in ons werk.

V&S Milieu Adviseurs kiest bewust voor een kennisintensieve, bedrijfsmatige benadering en een integrale aanpak op basis van milieurendement en kosteneffectiviteit. Onze gespecialiseerde kennis wordt voornamelijk ingezet om te komen tot bodemsaneringen en bedrijfsoplossingen 'op maat'.

V&S Milieu Adviseurs voelt zich verantwoordelijk voor elk project en streeft er voortdurend naar ondanks de vele regels en procedures aan alle afspraken te voldoen. Uit oogpunt van geloofwaardigheid vinden we het belangrijk om zowel de problematiek als de partijen alleen te benaderen vanuit de inhoud.

V&S Milieu Adviseurs maakt geen onderscheid in de aard en omvang van saneringsprojecten. Op grond van onze praktische en theoretische kennis denken we zowel groot als klein.