V&S Milieu
V&S Milieu

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

V&S zoekt in 2011 naar de balans in de drie P’s, people, planet en profit door deel te gaan nemen in het project “Tilburgs MKB samen naar MVO”. Met een invoeringstraject van een half jaar gaan tien bedrijven gezamenlijk aan de slag om Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) te ontdekken, uit te werken en te verankeren in de bedrijfsvoering.

Uit een eerste scan blijkt dat we al dan niet bewust verschillende aspecten van MVO al hebben ingevoerd zoals onze klimaatneutrale bedrijfsvoering  en ons bedrijfsinterne milieuzorgsysteem en maatregelenpakket. De ambitie van V&S is om onze ‘voetafdruk’ zo klein als mogelijk houden. We hopen dan ook eind 2011 te kunnen concluderen dat we met recht zelf een MVO bedrijf zijn en dat we deze visie en kennis ook direct ten goede kunnen laten komen aan onze opdrachtgevers.

lees meer terug naar overzicht