V&S Milieu
V&S Milieu

Artikel in blad 'Bodem'

Artikel in blad 'Bodem'

Onder de pakkende titel 'Kosteneffectief saneren: hoe doe je dat?' is een artikel van V&S Milieu Adviseurs verschenen in het februari-nummer van het blad Bodem.

In dit artikel wordt door Ap Kemmeren ingegaan op een, in de praktijk toegepaste, methode om daadwerkelijk kosteneffectief te saneren door de saneringsinspanning en -doelstelling continue te toetsen aan de werkelijke verontreinigingssituatie en verloop van de sanering enerzijds en de werkelijke saneringskosten anderzijds.

Klik hier voor het artikel.

lees meer terug naar overzicht