V&S Milieu
V&S Milieu

Artikel over Chemie-Pack in 'Bodem'

Artikel over Chemie-Pack in 'Bodem'

Onder de titel 'Bodemsanering Chemie-pack Moerdijk, lerend werken als basisvereiste' is een artikel in het oktober-nummer van het blad 'Bodem' verschenen. Roland Somers is namens V&S Milieu Adviseurs één van de auteurs van dit artkel.

In dit artikel wordt in vogelvlucht ingegaan op de werkzaamheden die de afgelopen anderhalf jaar zijn verricht om de door de brand bij het bedrijf ontstane situatie in kaart te brengen en tegelijkertijd op te lossen. V&S Milieu Adviseurs vormt een belangrijk deel van de drijvende krachten in het projectteam. Teneinde op een creatieve, praktische en innovatieve manier op deze calamiteitensituatie in te spelen is het motto 'lerend werken' geïntroduceerd.

Klik hier voor het artikel.

lees meer terug naar overzicht