V&S Milieu
V&S Milieu

Marktontmoeting bodemsanering Chemie-Pack 25 juni 2013

V&S Milieu Adviseurs is nauw betrokken bij het Saneringsprogramma Chemie-Pack en het voorbereiden van de ontmoeting met de “markt”. De provincie nodigt deskundigen uit om met kennis uit de markt het saneringsprogramma aan te scherpen en te verfijnen. Bedrijven, de omgeving, onderwijs- en onderzoeksinstellingen en deskundigen die denken een zinvolle bijdrage te kunnen leveren,  kunnen zich vrijblijvend aanmelden. In het LEF future center van Rijkswaterstaat wordt gedurende een dag met enthousiaste mensen, die kritisch, creatief, innovatief of vernieuwend vanuit hun deskundigheid willen meedenken, actief nagedacht over het saneringskader, mogelijke saneringsoplossingen, proces- en risicobeheersing en contractvormen. Kijk voor meer informatie op de website www.saneringchemiepack.nl.

lees meer terug naar overzicht