V&S Milieu
V&S Milieu

Inspiratiebijeenkomst 30 januari: Trends in omgevingsfactoren voor duurzaam ondernemen

Inspiratiebijeenkomst 30 januari: Trends in omgevingsfactoren voor duurzaam ondernemen

Hoewel veel bedrijven structureel met continue (milieu)verbeteringen bezig zijn, zal het uitvoeren van bedrijfsactiviteiten altijd een zekere belasting op de omgeving met zich meebrengen. Een aantal bedrijven is reeds bezig deze belasting te compenseren. In sommige gevallen is er zelfs een grootscheepse wereldhandel opgezet om die belasting zo gelijk mogelijk te delen en emissie, zoals CO2, te compenseren. Het Metta-concept* is erop gericht om de impact van bedrijven te verminderen en de resterende impact te compenseren, niet in projecten ver buiten de deur, maar juist in lokale natuurontwikkelingsprojecten. AXXIA** organiseert in samenwerking met Metta een inspiratiebijeenkomst voor een groep koplopers, om met elkaar te discussiëren over deze actuele trend in duurzaam ondernemen.

AXXIA, het samenwerkingsverband tussen V&S Milieu Adviseurs, BMD Advies Zuid-Nederland en BSB Advies, brengt op 30 januari a.s. een selecte groep Brabantse bedrijven samen die met elkaar discussiëren over het positief beïnvloeden van de omgeving. Hoe groot is de impact die zij hebben? Welke methodieken zijn beschikbaar om de impact te verminderen? En kan de resterende impact gecompenseerd worden? Een belangrijke trend in dit, soms verplichte, compenseren van milieu impact,  is het investeren in projecten in de directe leefomgeving. In het Kloosterhotel ZIN te Vught duiken we hierover op 30 januari a.s. onder leiding van verschillende vooraanstaande en bewogen sprekers de diepte in. Te gast zijn:

  • Rudi Daelmans: directeur Duurzaamheid bij Desso, landelijke voortrekker op het gebied van duurzaamheid en methodieken (Cradle to Cradle);
  • Steven de Bie: Buitengewoon hoogleraar duurzaam gebruik van Biodiversiteit bij Wageningen Universiteit, en voormalig voorzitter van de werkgroep No NET Loss;
  • Christy Kool: specialist/manager duurzaamheid en ambassadeur voor Stichting Metta;
  • Harrie Vissers: Projectleider Natuur en Economie bij de provincie Noord-Brabant.

Naast de inhoudelijke mogelijkheden, wordt ook gekeken naar de financiële aspecten.

Is uw bedrijf koploper en zou u zich graag aansluiten bij de bijeenkomst op 30 januari a.s.? Neem dan contact op met Roland Somers.

* METTA

Ongeacht hoe verantwoord ondernemen gebeurt, er blijven altijd milieueffecten bestaan: er blijft een resterende voetafdruk bestaan. De Metta Standaard maakt het mogelijk die resterende voetafdruk te kwantificeren en kwalificeren, en biedt de kans om zo dicht mogelijk bij huis - think global, act local! - de Overgebleven, Onvermijdelijke, Ongewenste Impacts (3OIs) na mitigatie, te compenseren. Stichting METTA initieert of ondersteunt projecten en initiatieven die een positieve impact veroorzaken van vergelijkbaar (of bij voorkeur groter) formaat en karakter en draagt bij aan het verder verduurzamen van bedrijven, het impact-neutraal ondernemen, maar ook aan het creëren van een betere leefomgeving, natuurherstel, en het vermaatschappelijken van natuurwaarden.

Meer informatie: www.metta-standaard.org

** AXXIA

AXXIA is een ‘adviescoöperatie’ op het gebied van milieu, (leef)omgeving en duurzaamheid. De coöperatie richt zich op bedrijven en overheden. AXXIA is een initiatief van drie bureaus, die ieder meer dan 20 jaar bestaan: V&S Milieu Adviseurs, BMD Advies Zuid-Nederland en BSB Advies. Hun ruime ervaring en brede expertise vormen een belangrijke meerwaarde, als het gaat om advies over milieu, energie, locatie- en gebiedsinrichting, bodemsanering en -beheer, duurzaamheid en leefomgeving. AXXIA is gevestigd in Tilburg.

Meer informatie: www.AXXIA.nl

 

lees meer terug naar overzicht