V&S Milieu
V&S Milieu

V&S ondersteunt gemeente Tilburg bij herontwikkeling Spoorzone

V&S ondersteunt gemeente Tilburg bij herontwikkeling Spoorzone

V&S Milieu Adviseurs is gevraagd om te ondersteunen en adviseren bij het 'bouwrijp maken' van het Spoorzone-gebied ten noorden van het NS-station. De werkzaamheden bestaan onder andere uit het (mede) vormgeven van het contractmanagement, het grondstromenbeheer en het houden van kwaliteitstoezicht.

De gemeente Tilburg is reeds jaren bezig met de voorbereidingen voor de herontwikkeling van de Spoorzone, het gebied rondom het NS-station. De laatste jaren verrijzen met name aan de zuidzijde van het station al nieuwe gebouwen en worden de grootse plannen derhalve zichtbaar. Sinds medio 2015 is ook gestart op het voormalige NS-terrein aan de noordzijde van het station met de fysieke werkzaamheden. Voor dat gebied is onder andere een grondstromenbeheerplan opgesteld, waarin de kaders beschreven zijn hoe in dat specifieke gebied met, civieltechnisch en milieuhygiënisch verschillende, grondstromen omgegaan wordt. Doel is om binnen de wettelijke kaders en mogelijkheden zoveel mogelijk grond in het gebied te houden en een zo hoog mogelijke ruimtelijke kwaliteit te creëren.

Voor het complete pakket aan herontwikkelingswerkzaamheden zijn diverse contracten met partijen afgesloten. V&S ondersteunt de gemeente Tilburg sinds begin 2016 bij de contractbeheersing, zowel in financieel, technisch als kwalitatief opzicht. Dit doet zij vanuit haar expertise met onder andere projectmanagement, gebiedsontwikkeling, grondstromenbeheer en uitvoeringservaring.

V&S is trots dat zij op deze manier, vanuit haar professie, wederom mag bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteit van zowel bovengronds als ondergronds Tilburg dat sinds jaar en dag de thuisbasis van V&S Milieu Adviseurs is.

Zie hieronder voor een filmimpressie van de herontwikkelingen in het Spporzone-gebied.

lees meer terug naar overzicht