V&S Milieu
V&S Milieu

V&S verwerft adviesopdracht Onderwijsboulevard Den Bosch

V&S verwerft adviesopdracht Onderwijsboulevard Den Bosch

V&S Milieu Adviseurs heeft van de gemeente ’s-Hertogenbosch opdracht gekregen voor het ontwerpen, aanbesteden en begeleiden van de bodemsanering ter plaatse van de Onderwijsboulevard. Hier is een meervoudig onderhandse aanbesteding aan vooraf gegaan.

Ter plaatse van de Onderwijsboulevard is nog sprake van één van de laatste bronnen van bodemverontreiniging die hun oorsprong kennen in het voormalige bedrijventerrein Wolfsdonken dat ten noorden van de spoorlijn en het station lag. In de afgelopen decennia is het totale gebied gesaneerd en tevens getransformeerd naar een vooraanstaand woongebied afgewisseld met kantoren en scholen. De VOCl-verontreiniging bevindt zich in een fijnzandige deklaag van circa 3 tot 20 á 35 m-mv. Deze laatste verontreiniging onder de Onderwijsboulevard wordt als een belangrijke naleverende bron voor het grondwater beschouwd. Het doel van de bodemsanering is om dit proces te stoppen door de bron van bodemverontreiniging te saneren.

V&S Milieu Adviseurs heeft voor dit project een kenniscombinatie gevormd met onder andere Orvion uit Stolwijk (Gouda). Een gespecialiseerd kernteam zal in de komende 1-2 jaar diverse saneringstechnische onderzoeken en adviezen opstellen en een plan schrijven dat aansluit op  het gebruik en de wensen van stedelijke omgeving. Aansluitend zal middels een aanbesteding een contract met een saneringsaannemer gesloten worden. Het slotstuk is de begeleiding van de bodemsanering.

V&S Milieu Adviseurs is verheugd dat zij met een gerichte visie op de saneringsaanpak en de aanbestedings-/contractvorm de kans krijgt om de jarenlange ervaring op het gebied van  project-, contract- en omgevingsmanagement in te mogen zetten voor de gemeente ’s-Hertogenbosch.

lees meer terug naar overzicht