V&S Milieu
V&S Milieu

V&S Klimaatneutraal!

V&S Klimaatneutraal!

Als eerste milieu-adviesbureau in Nederland is V&S Milieu Adviseurs klimaatneutraal en daar zijn we trots op. Uiteraard is V&S al sinds haar oprichting in 1993 niet enkel bezig met het adviseren hoe op een milieuhygiënisch en financieel verantwoorde wijze met bodemverontreiniging omgegaan kan worden. Bedrijfsinterne milieuzorg speelt van meet af aan een belangrijke rol in de bedrijfsvoering. Zo gebruiken wij bijvoorbeeld al sinds de beginjaren groene stroom.

Vanuit de betrokkenheid bij onze leefomgeving hebben wij besloten om vanaf dit jaar volledig klimaatneutraal te willen werken. Wij hebben ons dan ook aangesloten bij de klimaatcampagne 'Hier'. Alle noodzakelijke energie wordt zoveel mogelijk duurzaam ingekocht, het overige gedeelte en het ‘CO2-resultaat’ van overige benodigde inkoop wordt gecompenseerd door investering in door de Verenigde Naties erkende duurzame energieprojecten.

Door gebruik te maken van de diensten van V&S Milieu Adviseurs wordt derhalve aantoonbaar 'duurzaam ingekocht'!

lees meer terug naar overzicht