V&S Milieu
V&S Milieu

AXXIA Duurzaamheidsscan voor het MKB

AXXIA heeft een Self-assessmenttool ontwikkeld om bedrijven een richting te geven in het zetten van stappen naar duurzaam ondernemen. Het MKB ziet de noodzaak van duurzame, inclusieve en tezijnertijd ecologisch impactneutrale bedrijfsvoering. Winst prima, maar wel socialer en groener. Daarom is gekozen voor het kader van de Sustainable Development Goals oftewel de Global Goals, zoals hieronder weergegeven.

Figuur: Global Sustainable Development Goals (bron: www.un.org)

De Sustainable Development Goals (SDGs) of Duurzame Ontwikkelingsdoelen, bestaan uit 17 doelen en 169 targets die de wereld tot ‘een betere plek moeten maken in 2030’, schrijven de Verenigde Naties in hun voorstel voor een nieuwe mondiale agenda. De doelen moeten een eind maken aan armoede, ongelijkheid en klimaatverandering: Leaving no one behind. Het geheel van alle Global Goals is voor de eerste stappen voor het MKB te veelomvattend. Een selectie van 6 Global Goals en een selectie van bijbehorende targets, die in belangrijke mate voor nu betrekking hebben op de westerse situatie, vormen het vertrekpunt bij deze Self-assessment.