V&S Milieu
V&S Milieu

Gezond verstand, praktische creativiteitV&S Milieu Adviseurs voegt de wensen, eisen en verplichtingen van alle partijen samen tot een werkbare en praktische uitvoeringsaanpak. We sturen het proces of project aan in de rol van projectleider of directievoerder. Zowel organisatorisch als technisch, financieel, juridisch en communicatief. Dat vraagt onder meer om deskundigheid op het gebied van taxaties, bomen en groen, bouwkunde, kadastrale begrenzingen, contracten, wettelijke procedures, subsidies, ambtelijke en bestuurlijke ondersteuning, uitvoeringsbestekken, aanbesteding en communicatie.