V&S Milieu
V&S Milieu

Functiegericht en integraalDe beschikbare ruimte in Nederland wordt steeds schaarser. Dat dwingt planologen tot inbreiding in en intensivering van het stedelijk gebied. Vaker dan in het buitengebied is hier sprake van bodemverontreiniging. Daarom zijn bouw en ondergrond vanaf het beginstadium nauw met elkaar verbonden. Het saneren van de verontreinigde bodem moet namelijk ruimtelijk, technisch, procedureel, financieel en communicatief geïntegreerd worden in planning en herontwikkeling. V&S Milieu Adviseurs kiest daarbij voor een functiegerichte, integrale aanpak. We kunnen optreden als deskundige sparringpartner voor de stedenbouwkundige en de architect, waarna we verantwoordelijk zijn voor de gehele ondergrond.