V&S Milieu
V&S Milieu

Extra aandacht leidt tot maatwerkNa sanering blijft in veel gevallen restverontreiniging in de bodem achter. Als er werkelijk risico's van uitgaan, vraagt dit uiteraard om extra aandacht. Deze aandacht bestaat bijvoorbeeld uit monitoring (het blijven meten van verontreiniging) of nazorg. Bij nazorg moet alles goed vastliggen, met name de aansluiting van de restverontreiniging bij het feitelijk gebruik van de locatie. Door monitoring kan V&S Milieu Adviseurs de voortgang en de risico’s vaststellen om een advies op maat te geven. Bij gebruiksbeperkingen  controleren we aan de hand van het nazorgplan regelmatig of ze worden nageleefd. Ook zien we er op toe dat de leeflaag nog aan de eisen voldoet.