V&S Milieu
V&S Milieu

Doorslaggevende rol, constructieve

aanpakVeel problemen rond bodemsanering hebben een technisch-juridische achtergrond. Aanleiding kan een gebruiksbeperking, grondtransactie,  veroorzakingsvraagstuk of kostenverdeling bij bodemsanering zijn. V&S Milieu Adviseurs werkt nauw samen met een gespecialiseerd milieu-advocaat. Die samenwerking stelt ons in staat een technisch antwoord op een juridisch georiënteerde vraag geven, en andersom. Zo kunnen we een doorslaggevende rol spelen bij knelpunten of second opinions en werkt onze aanpak constructief.