V&S Milieu
V&S Milieu

Strikte afspraken, strakke processenVoor een bodemsanering kan starten, moet die worden gemeld en moet er een saneringsplan worden opgesteld. Dit plan bevat afspraken over de saneringsmethode, het beoogde eindresultaat en de voortgang. Samen met de vergunning is dit de afspraak met de overheid. Desgewenst wordt het saneringsplan vertaald in een (RAW-)bestek - het contract met de aannemer. Hierin staan de  werkzaamheden helder en chronologisch in besteksposten beschreven. Een gedegen omschrijving van criteria en contractvoorwaarden is elementair voor de gezagsverhoudingen - en dus ook voor een soepel verlopende uitvoering.