V&S Milieu
V&S Milieu

Kiezen voor een goed spoorEen geohydrologisch of grondwatermodel voorspelt de gevolgen van een ingreep voor de hoogte, de richting en de snelheid van het grondwater. Deze techniek wordt onder meer toegepast bij grondwatersanering, ontgraving met bemaling of isolatie van verontreinigingen. De keuze van het model hangt af van de vraagstelling en de geohydrologische situatie.

Modelberekeningen en risico-analyses vormen de basis voor de opzet, aanpak en bijsturing van de bodemsanering en de eventuele rol hiervan in het bouw- of saneringsproces.

Milieuhygiënische analyses geven vooraf inzicht in de mogelijke gevolgen van een bouwplan en zijn bedoeld om eventuele risico's op te heffen. V&S Milieu Adviseurs heeft  veel ervaring met zowel modellering als analyse.