V&S Milieu
V&S Milieu

Elk project vereist zijn eigen aanpakV&S Milieu Adviseurs werkt voor zowel bedrijven als overheden. Hieronder vindt u een selectie van afgeronde en lopende projecten sinds 1993. Via een aantal eenvoudige criteria kunt u zelf een keuze maken.
 


Locatie: Opdrachtgever: Bedrijfscategorie: Projectaanpak: Rol V&S:  
   
Kempenbaan Tilburg overheid stortplaats bodemsanering, herontwikkeling, grondstromenbeheer directievoering, milieukundige begeleiding, specialistisch advies
Cursus Bodemmanagement onderwijs bodembeheer, gebiedsontwikkeling, binnenstedelijk bouwen herontwikkeling, ontwerpen van de ondergrond praktijkdocent
Bodemadviesdiensten Noord-Brabant overheid stortplaatsen, bodembeheer, gebiedsontwikkeling bodemonderzoek, verontreiniging, herontwikkeling, programmatische aanpak, grondstromenbeheer, bijzondere aanbestedingswijze aanbesteding, bestek, specialistisch advies, projectanalyse, technisch en juridisch advies
Saneringsvisie bodem Chemie-Pack overheid industrie, chemische industrie in-situ sanering, bodemsanering, bodemverontreiniging, ontwerpen van de ondergrond, geïntegreerde contracten (UAV-GC), ontwikkeling en innovatie aanbesteding, specialistisch advies, ontwerp en planvorming, projectmanagement, ontwikkelen saneringsvisie
Locatie Schippers Veldhoven overheid MKB bedrijven,brandstoffen in-situ sanering, bodemsanering, bodemverontreiniging, bouw- en woonrijp maken, herontwikkeling, geintegreerde contracten (UAV-GC), grondstromenbeheer aanbesteding, specialistisch advies, directievoering, kostenraming, milieukundige begeleiding, projectmanagement, technisch en juridisch advies
vml. Vormenfabriek Tilburg overheid industrie, binnenstedelijk bouwen in-situ sanering, bodemsanering, herontwikkeling, ontwerpen van de ondergrond, geïntegreerde contracten (UAV-GC), bijzondere aanbestedingswijze aanbesteding, bestek, directievoering, ontwerp en planvorming, projectmanagement, saneringsplan
Vml. chemische wasserij Verschuyten Helmond overheid chemische wasserij in-situ sanering, bodemsanering, bijzondere aanbestedingswijze aanbesteding, directievoering, kostenraming, milieukundige begeleiding, ontwerp en planvorming, projectmanagement, saneringsplan
Vml. chemische wasserij 'De Lelie' Veghel multinationals chemische wasserij in-situ sanering, bodemsanering, herontwikkeling, subsidie, bijzondere aanbestedingswijze aanbesteding, directievoering, kostenraming, milieukundige begeleiding, nazorg en monitoring, ontwerp en planvorming, projectmanagement, saneringsplan
Gebiedsgericht GrondwaterBeheer Veghel multinationals bodembeheer, gebiedsontwikkeling bodembeheerplan, GGB specilistisch advies, ontwerp en planvorming, technisch en juridisch advies
Nieuwbouw 'Mindlabs' Tilburg multinationals, overheid spoorzone, industrie, gebiedsontwikkeling bodemsanering, herontwikkeling, bouw- en woonrijp maken, ontwerpen van de ondergrond, bijzondere aanbestedingswijze aanbesteding, specialistisch advies, directievoering, ontwerp en planvorming, projectanalyse, projectmanagement
Grondwaterverontreiniging Paleiskwartier overheid industrie, chemische wasserij, gebiedsontwikkeling in-situ sanering, bodembeheer(plan), ontwerpen van de ondergrond, bijzondere aanbestedingswijze aanbesteding, nazorg en monitoring, ontwerp en planvorming, directievoering, projectmanagement, saneringsonderzoek, projectanalyse
 
toon alles