V&S Milieu
V&S Milieu

Elk project vereist zijn eigen aanpakV&S Milieu Adviseurs werkt voor zowel bedrijven als overheden. Hieronder vindt u een selectie van afgeronde en lopende projecten sinds 1993. Via een aantal eenvoudige criteria kunt u zelf een keuze maken.
 


Locatie: Opdrachtgever: Bedrijfscategorie: Projectaanpak: Rol V&S:  
   
Gasfabriek Plein 1902 Leerdam overheid gasfabriek, binnenstedelijk bouwen ontwerpen van de ondergrond, herontwikkeling, geïntegreerde contracten (UAV-GC), bouw- en woonrijp maken, bodemsanering, subsidie, ontwerpcompetitie projectmanagement, ontwerp en planvorming, subsidie en financiering, aanbesteding
Oostelijke Randweg Moerdijk overheid industrie bodemsanering aanbesteding, directievoering, projectmanagement, technisch en juridisch advies
Markhaven Oudenbosch overheid industrie, binnenstedelijk bouwen, gebiedsontwikkeling bodemsanering, bouw- en woonrijp maken, grondstromenbeheer, subsidie saneringsplan, kostenraming, aanbesteding, projectmanagement, directievoering, milieukundige begeleiding, subsidie en financiering
Veerweggebied Culemborg overheid stortplaats, industrie, gebiedsontwikkeling, ophoging ontwerpen van de ondergrond, herontwikkeling, grondstromenbeheer projectanalyse, ontwerp en planvorming, saneringsonderzoek, kostenraming
Kasteleinslaan Tilburg overheid industrie bodemsanering, geïntegreerde contracten (UAV-GC), in-situ sanering saneringsonderzoek, saneringsplan, kostenraming, aanbesteding, projectmanagement, directievoering
Nieuwe Randweg Bergen op Zoom overheid brandstoffen bodemsanering, gebiedsontwikkeling specialistisch advies, projectmanagement, bestek, aanbesteding, directievoering
Tender NO+ advies Tilburg overheid binnenstedelijk bouwen, bodembeheer bodemonderzoek, programmatische aanpak technisch en juridisch advies, projectanalyse, bestek, aanbesteding
Gasfabriek Klundert overheid gasfabriek, binnenstedelijk bouwen bodemsanering, herontwikkeling, subsidie, ontwerpen van de ondergrond saneringsonderzoek, saneringsplan, kostenraming, bestek, aanbesteding, directievoering, projectmanagement
Kempenbaan Tilburg overheid stortplaats bodemsanering, herontwikkeling, grondstromenbeheer directievoering, milieukundige begeleiding, specialistisch advies
Gasfabriek Oudenbosch overheid gasfabriek, binnenstedelijk bouwen bodemsanering, herontwikkeling, subsidie, geïntegreerde contracten (UAV-GC) saneringsonderzoek, saneringsplan, kostenraming, bestek, aanbesteding, directievoering, projectmanagement, subsidie en financiering
Pieter Vreedeplein Tilburg overheid gebiedsontwikkeling, binnenstedelijk bouwen, chemische wasserij, ophoging bodemsanering, herontwikkeling, ontwerpen van de ondergrond, bouw- en woonrijp maken saneringsonderzoek, saneringsplan, kostenraming, directievoering, bestek, aanbesteding, projectmanagement
Bergen op Zoom overheid chemische wasserij bodemsanering, herontwikkeling projectanalyse, saneringsonderzoek, kostenraming, technisch en juridisch advies
Den Haag MKB bedrijf industrie in-situ sanering milieukundige begeleiding
Ede MKB bedrijf industrie in-situ sanering, bodemsanering directievoering, milieukundige begeleiding
Tilburg MKB bedrijf brandstoffen bodemsanering, bodemonderzoek projectmanagement, milieukundige begeleiding
Dongen MKB bedrijf industrie bodemsanering, bodemonderzoek projectmanagement, ontwerp en planvorming
Goirle MKB bedrijf industrie bodembeheer(plan), bodemonderzoek ontwerp en planvorming, projectmanagement
Pernis multinational industrie bedrijfsmilieubeheer, bodembeheer(plan) ontwerp en planvorming, projectmanagement, aanbesteding
Nijmegen MKB bedrijf automotive bodemsanering milieukundige begeleiding, specialistisch advies
Noord-Brabant grootsaneerder gasfabriek programmatische aanpak, herontwikkeling, bodemsanering projectanalyse, ontwerp en planvorming
Tilburg MKB bedrijf industrie bodemsanering saneringsplan, kostenraming, technisch en juridisch advies
Rijen MKB bedrijf industrie bodemsanering technisch en juridisch advies, saneringsplan, kostenraming
Pernis multinational industrie bedrijfsmilieubeheer milieucoördinator, specialistisch advies
Tilburg MKB bedrijf industrie bodemonderzoek technisch en juridisch advies, projectmanagement,
Hedel MKB bedrijf industrie bodemonderzoek, bodemsanering ontwerp en planvorming, saneringsplan, kostenraming, milieukundige begeleiding
Rijswijk MKB bedrijf automotive bodemsanering, bedrijfsmilieubeheer ontwerp en planvorming, milieukundige begeleiding, milieucoördinator
Tilburg MKB bedrijf automotive bodemsanering, bodemonderzoek, programmatische aanpak projectmanagement, ontwerp en planvorming, milieukundige begeleiding.
Eindhoven MKB bedrijf automotive bodemsanering, bodemonderzoek, programmatische aanpak projectmanagement, ontwerp en planvorming, milieukundige begeleiding.
Culemborg MKB bedrijf automotive bodemsanering, bodemonderzoek, programmatische aanpak projectmanagement, ontwerp en planvorming, milieukundige begeleiding.
Waalwijk MKB bedrijf automotive bodemsanering, bodemonderzoek, programmatische aanpak projectmanagement, ontwerp en planvorming, milieukundige begeleiding.
Boxtel grootsaneerder gasfabriek bodemsanering projectmanagement, directievoering, aanbesteding
Tilburg automotive automotive in-situ sanering, bodemsanering saneringsplan, kostenraming, saneringsonderzoek, directievoering, milieukundige begeleiding
Tilburg bedrijfsmilieudienst industrie bodemverontreiniging projectanalyse, specialistisch advies
Tilburg bedrijfsmilieudienst industrie bodemverontreiniging projectanalyse, specialistisch advies
Tilburg bedrijfsmilieudienst industrie bodemverontreiniging projectanalyse, specialistisch advies
Tilburg bedrijfsmilieudienst industrie bodemverontreiniging projectanalyse, specialistisch advies
Tilburg MKB bedrijf industrie bodemverontreiniging technisch en juridisch advies, projectmanagement, kostenraming, nazorg en monitoring
Raamsdonksveer automotive automotive bedrijfsmilieubeheer, bodemonderzoek milieucoördinator, technisch en juridisch advies
Drunen MKB bedrijf industrie bodemsanering, bedrijfsmilieubeheer saneringsplan, kostenraming, milieucoördinator
Tilburg MKB bedrijf industrie bodemverontreiniging technisch en juridisch advies, specialistisch advies
Tilburg MKB bedrijf automotive bodemsanering saneringsplan, kostenraming, directievoering
Oss grootsaneerder gasfabriek bodemsanering projectmanagement, directievoering, aanbesteding
Oisterwijk grootsaneerder gasfabriek bodemsanering projectmanagement, directievoering, aanbesteding
Steenbergen grootsaneerder gasfabriek bodemsanering projectmanagement, directievoering, aanbesteding
Herkenbosch multinational industrie bodemverontreiniging projectanalyse, specialistisch advies
Ulicoten MKB bedrijf automotive in-situ sanering saneringsplan, kostenraming, directievoering, milieukundige begeleiding
Dongen automotive automotive bodemsanering, in-situ sanering saneringsplan, kostenraming, directievoering, milieukundige begeleiding
Wassenaar automotive automotive bodemverontreiniging technisch en juridisch advies
Born automotive automotive bodemsanering, bedrijfsmilieubeheer saneringsplan, kostenraming, milieukundige begeleiding, milieucoördinator
Tilburg multinational industrie bodemsanering saneringsplan, kostenraming, directievoering, milieukundige begeleiding, nazorg en monitoring
Den Haag automotive automotive bodemonderzoek projectmanagement
Boxtel grootsaneerder gasfabriek bodemsanering projectmanagement, directievoering, aanbesteding
Dongen grootsaneerder gasfabriek bodemsanering projectmanagement, directievoering, aanbesteding
Roosendaal grootsaneerder gasfabriek bodemsanering projectmanagement, directievoering, aanbesteding
Goirle grootsaneerder gasfabriek bodemsanering projectmanagement, directievoering, aanbesteding
Waalwijk MKB bedrijf industrie bedrijfsmilieubeheer milieucoördinator
Geldrop grootsaneerder gasfabriek bodemsanering projectmanagement, directievoering, aanbesteding
Ravenstein grootsaneerder gasfabriek bodemsanering projectmanagement, directievoering, aanbesteding
Vught overheid gasfabriek bodemsanering projectmanagement, directievoering, aanbesteding
Eindhoven MKB bedrijf chemische wasserij in-situ sanering, bodemsanering, geïntegreerde contracten (UAV-GC) projectmanagement, saneringsplan, kostenraming, aanbesteding, directievoering, nazorg en monitoring
Pernis multinational industrie bodembeheer(plan) saneringsplan, kostenraming, ontwerp en planvorming
Vianen automotive automotive bodemonderzoek projectmanagement
Utrecht overheid gasfabriek bodemsanering projectmanagement, directievoering
Tilburg overheid industrie in-situ sanering saneringsplan, kostenraming, bestek, aanbesteding, directievoering, milieukundige begeleiding
Moergestel MKB bedrijf MKB bedrijf bodemsanering, bouw- en woonrijp maken saneringsplan, kostenraming, bestek, aanbesteding, directievoering, milieukundige begeleiding
Utrecht automotive automotive bodemonderzoek projectmanagement
Heinenoord automotive automotive bodemonderzoek projectmanagement
Den Haag automotive automotive bodemonderzoek projectmanagement
Den Haag automotive automotive bodemonderzoek projectmanagement
Vianen automotive automotive bodemonderzoek projectmanagement
Groningen automotive automotive bodemonderzoek projectmanagement
Amsterdam automotive automotive bodemonderzoek projectmanagement
Groningen automotive automotive bodemverontreiniging technisch en juridisch advies, projectmanagement
Nootdorp automotive automotive bodemverontreiniging technisch en juridisch advies, projectmanagement
Amsterdam automotive energie bodemverontreiniging technisch en juridisch advies, projectmanagement
Maastricht NUTS bedrijf MKB bedrijf grondstromenbeheer projectanalyse, specialistisch advies
Loon op Zand grootsaneerder gasfabriek, industrie bodemsanering projectmanagement, directievoering, aanbesteding
Bergen op Zoom grootsaneerder gasfabriek bodemsanering projectmanagement, directievoering, aanbesteding
Utrecht overheid gasfabriek bodemsanering projectmanagement, aanbesteding
Utrecht overheid stortplaats bodemsanering projectmanagement, technisch en juridisch advies, aanbesteding
Utrecht, Leidsche Rijn overheid, grootsaneerder stortplaats, gebiedsontwikkeling bodemsanering, grondstromenbeheer projectmanagement, technisch en juridisch advies, aanbesteding
Veldhoven automotive automotive bodemonderzoek technisch en juridisch advies, projectmanagement
Gemert overheid gasfabriek bodemsanering projectmanagement, directievoering, aanbesteding, nazorg en monitoring
Hoofddorp automotive automotive bodemonderzoek technisch en juridisch advies, projectmanagement
Den Bosch overheid gasfabriek grondsanering tuinen ontwerp en planvorming, projectmanagement, directievoering, aanbesteding
Utrecht overheid, grootsaneerder gebiedsontwikkeling bodemsanering projectmanagement, technisch en juridisch advies, aanbesteding
Utrecht overheid, grootsaneerder gebiedsontwikkeling bodemsanering, programmatische aanpak projectmanagement, technisch en juridisch advies, aanbesteding
Echt grootsaneerder spoorzone bodemsanering projectmanagement, directievoering
Horst-Sevenum grootsaneerder spoorzone bodemsanering, in-situ sanering projectmanagement, directievoering
Utrecht, grootsaneerder spoorzone bodemsanering, in-situ sanering projectmanagement, directievoering
Schijndel grootsaneerder spoorzone bodemsanering projectmanagement, directievoering
Oss grootsaneerder spoorzone in-situ sanering projectmanagement, directievoering, saneringsplan, kostenraming, nazorg en monitoring
Weert grootsaneerder spoorzone bodemsanering projectmanagement, directievoering
Maastricht grootsaneerder spoorzone bodemsanering projectmanagement, directievoering
Tilburg MKB bedrijf gebiedsontwikkeling bodemonderzoek, programmatische aanpak ontwerp en planvorming, projectmanagement
Tilburg MKB bedrijf gebiedsontwikkeling bodemonderzoek, programmatische aanpak ontwerp en planvorming, projectmanagement
Tilburg MKB bedrijf gebiedsontwikkeling bodemonderzoek, programmatische aanpak ontwerp en planvorming, projectmanagement
Tilburg MKB bedrijf gebiedsontwikkeling bodemonderzoek, programmatische aanpak ontwerp en planvorming, projectmanagement
Tilburg MKB bedrijf gebiedsontwikkeling bodemonderzoek, programmatische aanpak ontwerp en planvorming, projectmanagement
Tilburg MKB bedrijf gebiedsontwikkeling bodemonderzoek, programmatische aanpak ontwerp en planvorming, projectmanagement
Tilburg MKB bedrijf gebiedsontwikkeling bodemonderzoek, programmatische aanpak ontwerp en planvorming, projectmanagement
Tilburg MKB bedrijf gebiedsontwikkeling bodemonderzoek, programmatische aanpak ontwerp en planvorming, projectmanagement
Breda MKB bedrijf gebiedsontwikkeling bodemonderzoek, programmatische aanpak ontwerp en planvorming, projectmanagement
Breda MKB bedrijf gebiedsontwikkeling bodemonderzoek, programmatische aanpak ontwerp en planvorming, projectmanagement
Weert MKB bedrijf gebiedsontwikkeling bodemonderzoek, programmatische aanpak ontwerp en planvorming, projectmanagement
Valkenswaard MKB bedrijf gebiedsontwikkeling bodemonderzoek, programmatische aanpak ontwerp en planvorming, projectmanagement
Eindhoven MKB bedrijf gebiedsontwikkeling bodemonderzoek, programmatische aanpak ontwerp en planvorming, projectmanagement
Breda MKB bedrijf gebiedsontwikkeling bodemonderzoek, programmatische aanpak ontwerp en planvorming, projectmanagement
Utrecht overheid, grootsaneerder gebiedsontwikkeling bodemsanering projectmanagement
Dongen MKB bedrijf MKB bedrijf bodemonderzoek, bodemsanering technisch en juridisch advies, projectmanagement, saneringsplan, kostenraming
Venlo overheid MKB bedrijf bodemonderzoek specialistisch advies, projectmanagement
Pernis multinational industrie bodemsanering, bedrijfsmilieubeheer milieucoördinator, saneringsplan, kostenraming, projectmanagement, directievoering
Tilburg automotive automotive bodemonderzoek projectmanagement
Utrecht automotive automotive bodemonderzoek projectmanagement
Amsterdam automotive automotive bodemonderzoek projectmanagement
Zeist automotive automotive bodemonderzoek projectmanagement
Zoetermeer automotive automotive bodemonderzoek projectmanagement
Utrecht grootsaneerder spoorzone programmatische aanpak specialistisch advies
Tilburg overheid industrie bodemsanering saneringsonderzoek
Tilburg MKB bedrijf MKB bedrijf bodemsanering saneringsplan, kostenraming, milieukundige begeleiding, projectmanagement
Eindhoven MKB bedrijf gebiedsontwikkeling herontwikkeling, bodemonderzoek ontwerp en planvorming, projectmanagement
Breda NUTS bedrijf energie bodemonderzoek ontwerp en planvorming
Fijnaart overheid bodembeheer grondsanering tuinen ontwerp en planvorming, projectmanagement, directievoering, aanbesteding
Waalwijk overheid gasfabriek bodemsanering, herontwikkeling saneringsonderzoek, saneringsplan, kostenraming, technisch en juridisch advies
Waalwijk overheid gasfabriek grondsanering tuinen ontwerp en planvorming, saneringsplan, kostenraming, aanbesteding
Oostburg MKB bedrijf gasfabriek bodemsanering bestek, aanbesteding
Tilburg MKB bedrijf industrie herontwikkeling, bodemverontreiniging kostenraming, technisch en juridisch advies
Boxtel overheid gasfabriek bodemsanering nazorg en monitoring
Loon op Zand overheid gasfabriek bodemsanering nazorg en monitoring
Bunde grootsaneerder spoorzone bodemsanering projectmanagement, aanbesteding, directievoering
Venlo grootsaneerder spoorzone bodemsanering projectmanagement
Den Haag automotive automotive bodemverontreiniging projectmanagement, technisch en juridisch advies
Appingedam automotive automotive bodemverontreiniging projectmanagement, technisch en juridisch advies
Utrecht grootsaneerder spoorzone bodemsanering, programmatische aanpak specialistisch advies, bestek
Helmond grootsaneerder spoorzone bodemsanering, herontwikkeling projectmanagement, aanbesteding, directievoering
Tiel grootsaneerder spoorzone bodemsanering projectmanagement, directievoering
Spooremplacement Blerick grootsaneerder spoorzone bodemsanering projectmanagement, aanbesteding, directievoering
NS-station Boxtel grootsaneerder spoorzone in-situ sanering projectmanagement
Locomotievenloods Roosendaal grootsaneerder spoorzone in-situ sanering projectmanagement, aanbesteding, directievoering
Spooremplacement Blerick grootsaneerder spoorzone bodemonderzoek projectmanagement
Spooremplacement Valkenburg grootsaneerder spoorzone bodemsanering, herontwikkeling projectmanagement, aanbesteding, directievoering
Treinwasplaats Vlissingen grootsaneerder spoorzone bodemsanering projectmanagement
Spooremplacement Blerick grootsaneerder spoorzone bodemsanering projectmanagement
Tracé A73 Swalmen grootsaneerder spoorzone bodemsanering projectmanagement, aanbesteding, directievoering
NS Station Venray grootsaneerder spoorzone in-situ sanering projectmanagement, aanbesteding, directievoering
Amersfoort automotive automotive bodemonderzoek technisch en juridisch advies, projectmanagement
Arnhem automotive automotive bodemonderzoek technisch en juridisch advies, projectmanagement
Nieuwegein automotive automotive bodemonderzoek technisch en juridisch advies, projectmanagement
Maijweg 's-Hertogenbosch grootsaneerder spoorzone, brandstoffen bodemsanering projectmanagement
Gennep MKB bedrijf MKB bedrijf bodemverontreiniging technisch en juridisch advies
Glashofterrein Leerdam overheid industrie herontwikkeling, bodemsanering, bouw- en woonrijp maken projectmanagement, directievoering
gasfabriek Bergen op Zoom overheid gasfabriek, binnenstedelijk bouwen bodemsanering, herontwikkeling bestek, aanbesteding, projectmanagement, directievoering, milieukundige begeleiding
Druten automotive automotive bodemverontreiniging technisch en juridisch advies, projectmanagement
Den Haag automotive automotive bodemverontreiniging technisch en juridisch advies, projectmanagement
Amsterdam automotive automotive bodemverontreiniging technisch en juridisch advies, projectmanagement
Breda NUTS bedrijf energie bodemonderzoek projectmanagement
Hoogstraat e.o. Utrecht overheid gebiedsontwikkeling, MKB bedrijf bodemsanering, programmatische aanpak projectmanagement, technisch en juridisch advies, aanbesteding
Stortplaats Geertruidenberg grootsaneerder spoorzone, stortplaats bodemsanering projectanalyse, specialistisch advies
Bodemcentrum Utrecht grootsaneerder MKB bedrijf bodemsanering, programmatische aanpak specialistisch advies
Udenhout grootsaneerder spoorzone, MKB bedrijf bodemsanering projectmanagement, directievoering
Kelperweg Kelpen grootsaneerder spoorzone bodemsanering projectmanagement, directievoering
NS-station Zevenbergen grootsaneerder spoorzone, ophoging bodemsanering projectmanagement, directievoering
Vetgasfabriek Blerick grootsaneerder spoorzone, gasfabriek bodemsanering projectmanagement
Stortplaats Benedeneind Veenendaal overheid stortplaats bodemsanering milieukundige begeleiding, directievoering
Contractdocument 'wooncomplexen' Tilburg overheid bodembeheer bodemonderzoek, programmatische aanpak projectanalyse, specialistisch advies, bestek, aanbesteding
Utrecht overheid industrie bodemsanering specialistisch advies, directievoering
Wassenaar automotive automotive bodemverontreiniging technisch en juridisch advies, projectmanagement
Eindhoven automotive automotive bodemverontreiniging technisch en juridisch advies, projectmanagement
Ridderkerk automotive automotive bodemverontreiniging technisch en juridisch advies, projectmanagement
Zwijndrecht automotive automotive bodemverontreiniging technisch en juridisch advies, projectmanagement
Dordrecht automotive automotive bodemverontreiniging technisch en juridisch advies, projectmanagement
Rotterdam automotive automotive bodemverontreiniging technisch en juridisch advies, projectmanagement
Oudenbosch semi-overheid stortplaats bodemsanering specialistisch advies
GVU-terrein Utrecht overheid brandstoffen bodemsanering projectmanagement, directievoering
Den Haag automotive automotive bodemverontreiniging technisch en juridisch advies, projectmanagement
Veghel MKB bedrijf industrie bodemsanering, herontwikkeling, subsidie aanbesteding, directievoering, milieukundige begeleiding, subsidie en financiering, technisch en juridisch advies
Breda NUTS bedrijf energie bodemonderzoek, programmatische aanpak projectmanagement
Breda NUTS bedrijf energie bodemonderzoek, programmatische aanpak projectmanagement
Breda NUTS bedrijf energie bodemonderzoek, programmatische aanpak projectmanagement
Breda NUTS bedrijf energie bodemonderzoek, programmatische aanpak projectmanagement
Breda NUTS bedrijf energie bodemonderzoek, programmatische aanpak projectmanagement
Breda NUTS bedrijf energie bodemonderzoek, programmatische aanpak projectmanagement
Breda NUTS bedrijf energie bodemonderzoek, programmatische aanpak projectmanagement
Schotsbossenstraat Roosendaal overheid industrie in-situ sanering, bodemsanering projectmanagement, bestek, aanbesteding, directievoering, milieukundige begeleiding, nazorg en monitoring
Werkvoorraad provincie Noord-Brabant overheid bodembeheer bodemverontreiniging projectmanagement, specialistisch advies
Den Haag automotive MKB bedrijf bodemsanering saneringsplan, kostenraming, aanbesteding, directievoering, milieukundige begeleiding
Den Haag automotive automotive bodemonderzoek technisch en juridisch advies, projectmanagement
Assen automotive automotive bodemonderzoek technisch en juridisch advies, projectmanagement
Oud Beijerland automotive automotive bodemonderzoek technisch en juridisch advies, projectmanagement
Amsterdam automotive automotive bodemonderzoek technisch en juridisch advies, projectmanagement
Lochem automotive automotive bodemonderzoek technisch en juridisch advies, projectmanagement
Nieuwegein automotive automotive bodemonderzoek technisch en juridisch advies, projectmanagement
Amsterdam automotive automotive bodemonderzoek technisch en juridisch advies, projectmanagement
Groningen automotive automotive bodemonderzoek technisch en juridisch advies, projectmanagement
Alphen a/d Rijn overheid gasfabriek bodemsanering, programmatische aanpak projectanalyse, kostenraming, specialistisch advies
Bodegraven overheid gasfabriek bodemsanering, programmatische aanpak projectanalyse, kostenraming, specialistisch advies
Boskoop overheid gasfabriek bodemsanering, programmatische aanpak projectanalyse, kostenraming, specialistisch advies
Hillegom overheid gasfabriek bodemsanering, programmatische aanpak projectanalyse, kostenraming, specialistisch advies
Katwijk overheid gasfabriek bodemsanering, programmatische aanpak projectanalyse, kostenraming, specialistisch advies
Noordwijk overheid gasfabriek bodemsanering, programmatische aanpak projectanalyse, kostenraming, specialistisch advies
Oude Tonge overheid gasfabriek bodemsanering, programmatische aanpak projectanalyse, kostenraming, specialistisch advies
Voorburg overheid gasfabriek bodemsanering, programmatische aanpak projectanalyse, kostenraming, specialistisch advies
Waddinxveen overheid gasfabriek bodemsanering, programmatische aanpak projectanalyse, kostenraming, specialistisch advies
Wassenaar overheid gasfabriek bodemsanering, programmatische aanpak projectanalyse, kostenraming, specialistisch advies
Zwijndrecht overheid gasfabriek bodemsanering, programmatische aanpak projectanalyse, kostenraming, specialistisch advies
Tender HO/VO advies Tilburg overheid bodembeheer bodemonderzoek, programmatische aanpak projectanalyse, specialistisch advies, bestek, aanbesteding
Voorvliet Leerdam overheid binnenstedelijk bouwen bodemsanering milieukundige begeleiding
Beverwijk automotive automotive bodemonderzoek technisch en juridisch advies, projectmanagement
Hillegom automotive automotive bodemonderzoek technisch en juridisch advies, projectmanagement
Haarlem automotive automotive bodemonderzoek technisch en juridisch advies, projectmanagement
Rijnsburg automotive automotive bodemonderzoek technisch en juridisch advies, projectmanagement
Rotterdam automotive automotive bodemonderzoek technisch en juridisch advies, projectmanagement
Amstelveen automotive automotive bodemonderzoek technisch en juridisch advies, projectmanagement
Purmerend automotive automotive bodemonderzoek technisch en juridisch advies, projectmanagement
Oudekerk a/d Amstel automotive automotive bodemonderzoek technisch en juridisch advies, projectmanagement
Tilburg MKB bedrijf brandstoffen bodemonderzoek specialistisch advies
Veghel MKB bedrijf industrie bodemverontreiniging technisch en juridisch advies
Tilburg MKB bedrijf MKB bedrijf bodemverontreiniging technisch en juridisch advies
Boxtel MKB bedrijf MKB bedrijf in-situ sanering specialistisch advies, projectanalyse
Wanssum MKB bedrijf brandstoffen bodemsanering, bodembeheer(plan) projectanalyse, projectmanagement, directievoering, milieukundige begeleiding, nazorg en monitoring
C.Florisstraat Breda overheid energie bodemsanering, subsidie saneringsplan, nazorg en monitoring, kostenraming, bestek, aanbesteding, directievoering, milieukundige begeleiding, subsidie en financiering
Someren grootsaneerder ophoging programmatische aanpak, bodemsanering projectmanagement
Budel grootsaneerder ophoging programmatische aanpak, bodemsanering projectmanagement
Cranendonck grootsaneerder ophoging programmatische aanpak, bodemsanering projectmanagement
Deurne grootsaneerder ophoging programmatische aanpak, bodemsanering projectmanagement
Weert grootsaneerder ophoging programmatische aanpak, bodemsanering projectmanagement
Nederweert grootsaneerder ophoging programmatische aanpak, bodemsanering projectmanagement
Bergeijk grootsaneerder ophoging programmatische aanpak, bodemsanering projectmanagement
Leudal grootsaneerder ophoging programmatische aanpak, bodemsanering projectmanagement
Valkenswaard MKB bedrijf chemische wasserij bodemverontreiniging subsidie en financiering, technisch en juridisch advies
Leidschendam automotive automotive bodemonderzoek specialistisch advies, projectmanagement
Schotsbossenstraat Roosendaal semi-overheid industrie, gebiedsontwikkeling in-situ sanering directievoering, milieukundige begeleiding, nazorg en monitoring
Parallelweg Bergen op Zoom overheid, grootsaneerder brandstoffen, spoorzone, gebiedsontwikkeling in-situ sanering, bodemsanering, verontreiniging, herontwikkeling aanbesteding, directievoering, kostenraming, projectanalyse, projectmanagement
Cursus Bodemmanagement onderwijs bodembeheer, gebiedsontwikkeling, binnenstedelijk bouwen herontwikkeling, ontwerpen van de ondergrond praktijkdocent
De Mortel te Eersel overheid chemische wasserij bodemsanering, ontwerpen van de ondergrond, bijzondere aanbestedingswijze bestek, directievoering, ontwerp en planvorming, projectmanagement, saneringsplan, aanbesteding
Spoedlocaties Noord-Brabant overheid bodembeheer bodemonderzoek, verontreiniging, programmatische aanpak, bijzondere aanbestedingswijze aanbesteding, bestek, projectanalyse, technisch en juridisch advies
Bodemadviesdiensten Noord-Brabant overheid stortplaatsen, bodembeheer, gebiedsontwikkeling bodemonderzoek, verontreiniging, herontwikkeling, programmatische aanpak, grondstromenbeheer, bijzondere aanbestedingswijze aanbesteding, bestek, specialistisch advies, projectanalyse, technisch en juridisch advies
Bosscheweg 4a Berkel-Enschot overheid industrie in-situ sanering, bodemsanering, grondsanering tuinen aanbesteding, bestek, directievoering, kostenraming, ontwerp en planvorming, projectmanagement
NS-emplacement Tilburg grootsaneerders brandstoffen, spoorzone in-situ sanering aanbesteding, directievoering, projectmanagement
Chemische sloop Chemie-Pack overheid industrie, chemische industrie geïntegreerde contracten (UAV-GC), calamiteitenaanpak, chemische sloop aanbesteding, directievoering, ontwerp en planvorming, projectmanagement, saneringsplan, calamiteitenbeheersing
Beheersmaatregelen Chemie-Pack overheid industrie, chemische industrie bodemsanering, bodemverontreiniging, ontwerpen van de ondergrond, calamiteitenaanpak, ontwikkeling en innovatie aanbesteding, specialistisch advies, directievoering, ontwerp en planvorming, projectmanagement, calamiteitenbeheersing
Saneringsvisie bodem Chemie-Pack overheid industrie, chemische industrie in-situ sanering, bodemsanering, bodemverontreiniging, ontwerpen van de ondergrond, geïntegreerde contracten (UAV-GC), ontwikkeling en innovatie aanbesteding, specialistisch advies, ontwerp en planvorming, projectmanagement, ontwikkelen saneringsvisie
Locatie Schippers Veldhoven overheid MKB bedrijven,brandstoffen in-situ sanering, bodemsanering, bodemverontreiniging, bouw- en woonrijp maken, herontwikkeling, geintegreerde contracten (UAV-GC), grondstromenbeheer aanbesteding, specialistisch advies, directievoering, kostenraming, milieukundige begeleiding, projectmanagement, technisch en juridisch advies
Vml. terrein Lavans Helmond MKB bedrijven industrie, chemische wasserij, ophogingen, gebiedsontwikkeling bodemonderzoek, in-situ sanering, bodemsanering, herontwikkeling, ontwerpen van de ondergrond, subsidie aanbesteding, bestek, directievoering, subsidie en financiering, kostenraming, milieukundige begeleiding, saneringsplan, nazorg en monitoring, ontwerp en planvorming, projectmanagement, saneringsonderzoek
Zwaanstraat Eindhoven (Strijp-T) multinationals industrie bodemverontreiniging specialistisch advies, kostenraming, technisch en juridisch advies
Bernhardstraat Veghel overheid ophogingen, gebiedsontwikkeling bodemsanering milieukundige begeleiding
Cruijgenstraat Erp overheid industrie, gebiedsontwikkeling bodemverontreiniging, herontwikkeling specialistisch advies, projectanalyse, saneringsonderzoek
vml. Adler-terrein te Cuijk overheid industrie bodemsanering, ontwerpen van de ondergrond, grondstromenbeheer aanbesteding, bestek, directievoering, ontwerp en planvorming, projectmanagement, saneringsplan
Jan Aartestraat Tilburg overheid chemische wasserij, binnenstedelijk bouwen bodemverontreiniging, ontwerpen van de ondergrond specialistisch advies, kostenraming, projectanalyse
vml. Vormenfabriek Tilburg overheid industrie, binnenstedelijk bouwen in-situ sanering, bodemsanering, herontwikkeling, ontwerpen van de ondergrond, geïntegreerde contracten (UAV-GC), bijzondere aanbestedingswijze aanbesteding, bestek, directievoering, ontwerp en planvorming, projectmanagement, saneringsplan
Stationsstraat Bergen op Zoom overheid chemische wasserij, gebiedsontwikkeling, binnenstedelijk bouwen bodemsanering, herontwikkeling bestek, kostenraming, milieukundige begeleiding, saneringsplan
Regenboogpark te Tilburg overheid chemische wasserij, binnenstedelijk bouwen bodemsanering, bodembeheer(plan), ontwerpen van de ondergrond aanbesteding, directievoering, kostenraming, projectmanagement, technisch en juridisch advies
Vml. chemische wasserij Verschuyten Helmond overheid chemische wasserij in-situ sanering, bodemsanering, bijzondere aanbestedingswijze aanbesteding, directievoering, kostenraming, milieukundige begeleiding, ontwerp en planvorming, projectmanagement, saneringsplan
Vml. chemische wasserij 'De Lelie' Veghel multinationals chemische wasserij in-situ sanering, bodemsanering, herontwikkeling, subsidie, bijzondere aanbestedingswijze aanbesteding, directievoering, kostenraming, milieukundige begeleiding, nazorg en monitoring, ontwerp en planvorming, projectmanagement, saneringsplan
Gebiedsgericht GrondwaterBeheer Veghel multinationals bodembeheer, gebiedsontwikkeling bodembeheerplan, GGB specilistisch advies, ontwerp en planvorming, technisch en juridisch advies
Nieuwbouw 'Mindlabs' Tilburg multinationals, overheid spoorzone, industrie, gebiedsontwikkeling bodemsanering, herontwikkeling, bouw- en woonrijp maken, ontwerpen van de ondergrond, bijzondere aanbestedingswijze aanbesteding, specialistisch advies, directievoering, ontwerp en planvorming, projectanalyse, projectmanagement
Grondwaterverontreiniging Paleiskwartier overheid industrie, chemische wasserij, gebiedsontwikkeling in-situ sanering, bodembeheer(plan), ontwerpen van de ondergrond, bijzondere aanbestedingswijze aanbesteding, nazorg en monitoring, ontwerp en planvorming, directievoering, projectmanagement, saneringsonderzoek, projectanalyse
 
toon alles