V&S Milieu
V&S Milieu

De zekerheid van deskundigheid en betrokkenheid

V&S Milieu Adviseurs hecht groot belang aan een kwalitatief hoogwaardig advies, een brede vakinhoudelijke deskundigheid en een degelijke, oplossingsgerichte aanpak. We werken als bedrijf dan ook conform:

  • de kwaliteitsnorm NEN-ISO 26000:2010,
  • de kwaliteitsnorm NEN-EN-ISO 9001:2015, en
  • de beoordelingsrichtlijn BRL SIKB 6000, inclusief de protocollen 6001 (conventionele landbodemsanering en nazorg) en 6002 (in situ bodemsanering en nazorg).

Heeft u vragen over ons kwaliteitssysteem of over onze certificaten? Neemt u dan gerust contact met ons op.

Voor een kopie van onze NEN-ISO 26000:2010 zelfverklaring klik hier.
Voor een kopie van ons NEN-EN-ISO 9001:2015 certificaat in PDF-formaat
Voor een kopie van ons BRL SIKB 6000 certificaat in PDF-formaat