Eindhoven akkoord met Gebiedsplan Gebiedsgericht Grondwaterbeheer (GGB)

25-11-2021

Gemeente Eindhoven heeft grote ambities op het vlak van duurzaamheid, leefbaarheid en ontwikkeling van de stad. Daarnaast wordt in het centrum van de stad veel gebouwd en bijvoorbeeld een gebied rond de Spoorzone herontwikkeld. Ap Kemmeren ontwierp, ter ondersteuning van deze bouwplannen, een strategisch gebiedsplan Gebiedsgericht Grondwaterbeheer (GGB). Dit plan werd medio oktober goedgekeurd.

In het kader van de energietransitie wil de gemeente Eindhoven ook gebruik maken van de diepere ondergrond voor bodemenergie (WKO). De ambities van de stad kunnen echter botsen met de grondwaterverontreinigingen die zich hier in de bodem bevinden. Ap Kemmeren ontwierp een strategisch gebiedsplan Gebiedsgericht Grondwaterbeheer (GGB) vanuit zijn kennis van de bodem, gedrag van verontreinigingen en wetgeving. Dankzij dit plan vormt de bodemverontreiniging geen belemmering meer voor de ontwikkelingen die de gemeente voor ogen heeft. Sterker nog: dankzij het gebiedsplan worden de ontwikkelingen juist gestimuleerd.

Tijdens de gemeenteraadsbijeenkomst op 12 oktober 2021 werd dit Gebiedsplan Gebiedsgericht Grondwaterbeheer Eindhoven-Centrum vastgesteld. Daarnaast gingen de handen op elkaar voor het Uitvoeringsplan Grondwatermonitoring en de Bijdrageregeling Gebiedsgericht Grondwaterbeheer Eindhoven-Centrum. Ook hiervoor geldt dat de basis door Ap Kemmeren werd gelegd.

Meer over de aanpak leest u bij oplossingen: