Aanbesteding & Projecten

V&S begeleidt projecten van idee naar realisatie en ontzorgt opdrachtgevers door alle coördinerende en toezichthoudende taken over te nemen. Dit gedelegeerd opdrachtgeverschap vraagt om een team van professionals die betrouwbaar, betrokken en resultaatgericht zijn en die zich ‘eigenaar maken’ van het doel of probleem van de opdrachtgever. V&S verzamelt zo’n team om zich heen door middel van zorgvuldig voorbereide aanbestedingen. In de uitvoeringsfase treden wij op als projectleider om zo tot het gewenste projectresultaat te komen.

Een zorgvuldig voortraject

Samen met de opdrachtgever bespreken wij de wensen en eisen tot in detail. Wat is het probleem, wat is het gewenste eindresultaat? Met welke risico’s en risicobereidheid hebben we te maken? Wat zijn de kaders als het gaat om bijvoorbeeld tijd, geld en communicatie? Naast een risicoanalyse hoort ook een stakeholderanalyse bij zo’n eerste fase. Alle informatie vertalen wij naar een helder programma van eisen zodat we goed voorbereid aan de aanbesteding kunnen beginnen.

Contracten moeten passen

Een aanbestedingstraject is nooit een doel op zich; het is slechts een middel om te komen tot de selectie en contractering van de meest geschikte opdrachtnemer, die het project tot een geslaagd einde kan brengen. Contracten moeten passen, voor zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer. Een goed uitvoeringscontract is een stuurmiddel, maar laat tegelijkertijd ruimte open. Het eindresultaat staat dan wel vast; maar de weg er naar toe lang niet altijd. Daarom moeten details tijdens de uitvoering ingevuld kunnen worden.

Van idee tot realisatie

Zijn de juiste partijen aangesteld, dan kan de uitvoering beginnen. V&S neemt hierbij een coördinerende en toezichthoudende rol op zich. Wij bewaken of de uitvoering volgens de afspraken in het contract verloopt en houden nauw contact met alle stakeholders. Uiteraard praten wij de opdrachtgever regelmatig bij over de voortgang. Zo werken we samen toe naar het gewenste eindresultaat.

Oplossingen

Als opdrachtgever mag je van ons verwachten dat we alles uit de kast halen om met de beste oplossing te komen. Hieronder vind je een aantal toonaangevende projecten waarbij wij intensief betrokken zijn of zijn geweest. Wil je weten of onze aanpak ook aansluit bij jouw project? Neem contact met ons op, wij vertellen je graag meer.Neem contact op met V&S Milieu Adviseurs voor meer informatie of vragen