Bodem & Ondergrond

De beschikbare ruimte in Nederland wordt steeds schaarser; inbreiding in en intensivering van het stedelijk gebied is daarom vaak de enige optie om nieuwe ontwikkelingen mogelijk te maken. Maar ook de verschillende toepassingen en gebruikers van de ondergrond nemen toe. Dat levert vaak complexe uitdagingen op.

Bodem, ondergrond en ontwikkeling nauw met elkaar verbonden

Om strategische keuzes bij herontwikkeling te kunnen maken, is volledig inzicht in zowel de onder- als bovengrondse situatie nodig. Is er sprake van bodemverontreiniging, warmte/koude opslag of dubbel grondgebruik? Wat voor kabels en leidingen liggen er? Hoe beweegt het grondwater zich? Wat wordt de nieuwe functie en wat is daar voor nodig? Kortom: bodem, ondergrond en ontwikkeling zijn nauw met elkaar verbonden.

Aardedoorsnede

Kwartiermaker, gebiedsregisseur en projectleider ineen

V&S gaat bij dit soort complexe projecten als kwartiermaker voor de troepen uit. Samen met de opdrachtgever bepalen wij de juiste koers en nemen vervolgens de rol van bodemarchitect, gebiedsregisseur en/of projectleider op ons. Zo leiden wij het gehele proces in goede banen en zorgen we voor afstemming tussen de vele betrokken partijen. Wij houden daarbij altijd het uiteindelijke doel voor ogen en durven ook met minder voor de hand liggende oplossingen te komen om dat doel te behalen.

Oplossingen

Als opdrachtgever mag je van ons verwachten dat we alles uit de kast halen om met de beste oplossing te komen. Hieronder vind je een aantal toonaangevende projecten waarbij wij intensief betrokken zijn of zijn geweest. Wil je weten of onze aanpak ook aansluit bij jouw project? Neem contact met ons op, wij vertellen je graag meer.Neem contact op met V&S Milieu Adviseurs voor meer informatie of vragen