Omgeving & Milieu

De aanleg van een snelweg, een warmtenet of windmolenpark, de ontwikkeling van een nieuw bedrijventerrein, een bedrijfsuitbreiding of de bouw van een woonwijk, ieder initiatief heeft een effect op de omgeving. Daar legt V&S de focus: wat is de impact van een ontwikkeling voor omwonenden of omliggende bedrijven? Wat zijn de voor- en nadelen? Is er sprake van een extra milieudruk, kan er geluids- of geuroverlast ontstaan?

De impact op de omgeving

Een uitbreiding of herontwikkeling gaat vaak gepaard met emoties. Het is dan ook van belang dat omwonenden zich gezien en gehoord voelen. V&S gelooft in open communicatie en participatie en is daarbij flexibel waar het kan, maar beslist waar het moet. Dat doen wij door persoonlijk het gesprek aan te gaan met de omgeving en de verbinding te zoeken. Wij beginnen complexe trajecten met een risico- of gebiedsanalyse: welke belangen en wensen hebben betrokkenen, zijn er kritische omgevingsaspecten, is er sprake van negatieve impact, wat kan een ontwikkeling in de weg staan? Door te luisteren in plaats van te zenden, komen we tot een oplossing die door de stakeholders gedragen wordt. Het is een aanpak die al sinds de oprichting van V&S in 1993 de standaard is, maar pas met de Omgevingswet ook wettelijk verankerd is.

Omgeving en milieu 1

Fusie van belangen

V&S richt zich op de toekomst, een toekomst waarin plaats is voor duurzaamheid en samenwerking. Wij zijn oplossingsgericht: levert een project of ontwikkeling een verhoogde milieudruk op, dan zoeken wij samen met de omgeving naar een manier om dat in te passen, met respect voor ieders belangen. Vaak ligt dat in het oplossen van een gedeeld probleem. Om maar een voorbeeld te noemen: bij hevige regenval ontstaat er wateroverlast in zowel de woonwijk als bij het bedrijf dat uitbreidingsplannen heeft. Door in die uitbreidingsplannen de aanleg voor een wadi mee te nemen, is de wateroverlast verleden tijd. Met de nodige creativiteit kom je zo tot een fusie van belangen: je creëert draagvlak voor de uitbreiding omdat het probleem een oplossing wordt voor iedereen.

Oplossingen

Als opdrachtgever mag je van ons verwachten dat we alles uit de kast halen om met de beste oplossing te komen. Hieronder vind je een aantal toonaangevende projecten waarbij wij intensief betrokken zijn of zijn geweest. Wil je weten of onze aanpak ook aansluit bij jouw project? Neem contact met ons op, wij vertellen je graag meer.Neem contact op met V&S Milieu Adviseurs voor meer informatie of vragen