Team

Ap Kemmeren

Ap ziet bij projecten al snel het einddoel en de optimale route daarnaartoe. Hij kijkt niet alleen naar de inhoud en de zakelijke kant, maar heeft ook nadrukkelijk oog voor de menselijke factor. Ap vindt het heerlijk om projecten te begeleiden. Zijn praktische inslag is altijd herkenbaar; of het nu gaat om de concrete uitvoering, het uitdenken van een strategie of beleid. Ap verdiept zich in het probleem van de opdrachtgever, lost dit zo goed en zo goedkoop mogelijk op en hecht daarbij aan een nauwe, eerlijke en transparante samenwerking. Ook het voorbereiden van aanbestedingen, opstellen van contractdocumenten en onderhandelen is bij hem in goede handen. Hij zoekt altijd naar oplossingen waarmee de opdrachtgever het beste geholpen is en ontdekt hiervoor graag nieuwe wegen.


Roland Somers

Heeft hart voor milieu, maar op rationele gronden. Roland komt het beste uit de verf als kwartiermaker in de overgang van beleid naar realisatie. Complexe projecten waarvoor een lange adem nodig is, komen dan ook regelmatig op zijn pad. Hierbij heeft hij al snel het gewenste eindresultaat voor ogen. Roland behaalt dat resultaat door, veelal samen, slimme oplossingen te bedenken en deze stap voor stap op een goede en praktische manier uit te voeren. Hij weet de mensen om hem heen individueel te inspireren, zodat ze meer uit zichzelf halen. Vanuit zijn ervaring in gebiedsprocessen en rol als mediator fungeert hij vaak als verbinder en creëert hij participatieve oplossingen die meer zijn dan de som der delen. Tegelijkertijd weet hij door te pakken als het moet.


Edwin Daemen

Gaat een bodemsanering eenmaal van start, dan is het Edwin die als milieukundig begeleider op de kritische momenten met z’n laarzen in de modder staat. Hij controleert samen met de projectleider of de sanering volgens de vastgestelde doelstellingen verloopt en stuurt de aannemer ter plekke bij op basis van de verontreinigingssituatie. Bij in-situ en grondwatersaneringen houdt Edwin de voortgang door monsternames en monitoring nauwlettend in de gaten. Ook wanneer de actieve fase van een sanering eenmaal is afgerond, blijft Edwin de eventuele restverontreiniging volgen totdat de gestelde saneringsdoelen zijn bereikt.


Stephan van Helden

Vragen over wet- en regelgeving of milieu-aspecten? Stephan is onze zeer ervaren milieudeskundige. Hij kent alle ins and outs van vergunningen en vertaalt bij bedrijfsontwikkelingen wet- en regelgeving naar de praktijk. Is er sprake van een ontwikkeling in de omgeving, dan toetst hij wat de impact is voor de opdrachtgever. Ook als het gaat om de opslag van gevaarlijke stoffen, PGS-richtlijnen, het treffen van bodembeschermende of andere preventieve maatregelen en het inventariseren van Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) is Stephan de juiste man. Stephan is HVK-er in opleiding. Vanuit die functie adviseert hij bedrijven over veilig werken: belangrijk voor de medewerkers zelf, maar natuurlijk ook voor de omgeving.


Job Horsten

Job is de stille kracht achter de schermen. Zijn hart ligt bij Omgeving & Milieu, hij is resultaatgericht en heeft er plezier in om bedrijven te helpen met verduurzaming. Bij V&S zorgt Job ervoor dat alle informatie die nodig is bij de voorbereiding van projecten, boven tafel komt. Ook werkt hij mee aan de aanvraag voor omgevingsvergunningen, waarbij hij ervoor zorgt dat alle belangrijke aspecten worden meegenomen. Stikstofdepositie is zo’n belangrijk aspect: Job is inmiddels onze specialist in het uitvoeren van stikstofberekeningen.


Het grotere plaatje

V&S Milieu Adviseurs is onderdeel van een groter geheel. Met ruim 35 medewerkers ondersteunen wij onze opdrachtgevers op het brede vlak van bodem, milieu, arbo, duurzaam ondernemen en energie. Dit doen wij samen met BMD Advies Zuid onder de paraplu Duurzaam Vertrouwd BV. Onder deze paraplu valt ook AXXIA. Met AXXIA helpen wij bedrijven de balans te vinden tussen (bedrijfs)economische activiteiten, zorg voor de kwaliteit van onze leefomgeving, ons Natuurlijk Kapitaal en aandacht voor medewerkers en consumenten.Duurzaam vertrouwd

Neem contact op met V&S Milieu Adviseurs voor meer informatie of vragen