Voor de troepen uit!

17-06-2021

Het oog van V&S is altijd gericht op de toekomst; innovatie en ontwikkeling vinden wij belangrijk. Wij roepen dan ook vaak dat wij ‘voor de troepen uitgaan’. Dat betekent dat wij bij projecten al vanaf het eerste begin het voortouw nemen, maar ook dat wij altijd zoeken naar nieuwe en slimme oplossingen. Meer dan eens is onze aanpak de nieuwe standaard binnen de branche geworden. We staan niet stil. Ook bij actuele ontwikkelingen op het vlak duurzaamheid, klimaatadaptatie en participatie gaan we voorop.

Van nieuw naar standaard

Om een praktisch voorbeeld te geven, duiken we terug in het verleden. Zo’n 20 jaar geleden bestond het grootste deel van ons werk uit het begeleiden van bodemsaneringen. De standaard was destijds dat verontreinigingen voor 100% uit de bodem verwijderd moest worden. Een dure operatie en in onze ogen onnodig. V&S stond aan de basis van de Methodiek Rendementsverbetering Bodemsanering. Hiermee kan een bodem functiegericht en kosteneffectief worden gesaneerd. Deze aanpak is inmiddels gemeengoed en daar zijn wij best een beetje trots op.

Participatie vastgelegd in wetgeving

Wat je ook doet: elke wijziging in de fysieke leefomgeving heeft een bepaalde impact. Dat kan tot bezorgdheid leiden, of zelfs weerstand tot gevolg hebben. Door het gesprek aan te gaan met, maar vooral te luisteren naar omwonenden of omliggende bedrijven, leer je waar de pijn zit. Wij zijn er stellig van overtuigd dat je door participatie met de omgeving altijd tot een gedragen oplossing kunt komen. Deze aanpak is voor ons al sinds de oprichting van V&S in 1993 de standaard. Dat participatie nu ook in de Omgevingswet verankerd is, is alleen maar een bevestiging dat wij al jaren op het enige juiste spoor zitten.

We blijven voorop gaan

Ondertussen zijn wij weer een stap verder. De huidige klimaatveranderingen verlangen van ons een bredere blik. Bij projecten draait het niet alleen meer om de directe omgeving, maar om de verbinding met het grotere geheel. Wij komen dan ook met oplossingen waar actuele thema’s als duurzaamheid, klimaatadaptie, energietransitie, gebiedsontwikkelingen, water en natuur steevast een belangrijk onderdeel van uitmaken.

Op die manier kunnen wij nou net het verschil maken. Tegelijkertijd hopen we dat ook dit verschil op termijn zal wegvallen. En dat onze visie, net als bij de voorgaande voorbeelden, in de nabije toekomst breed gedragen wordt.

Voorwaarts, mars!

Oplossingen

Als opdrachtgever mag je van ons verwachten dat we alles uit de kast halen om met de beste oplossing te komen. Hieronder vind je een aantal toonaangevende projecten waarbij wij intensief betrokken zijn of zijn geweest. Wil je weten of onze aanpak ook aansluit bij jouw project? Neem contact met ons op, wij vertellen je graag meer.