“We houden vast aan wat afgesproken is”

Bereiken we wat we wilden bereiken?

20-11-2023

V&S Milieu Adviseurs heeft een feestje te vieren: het is dit jaar 30 jaar geleden dat V&S het licht zag. Een andere visie op milieu, een realistische aanpak van milieuprojecten en altijd een frisse blik op de toekomst was en is nog steeds kenmerkend voor V&S. Een dergelijk jubileum nodigt uit om terug te kijken. In dat retroperspectief ontdekten we dat de Cirkel van Deming - plan-do-check-act – in die jaren steeds terugkeert. Niet dat we die stappen op rigide wijze volgen, maar de cyclus is op heel natuurlijke wijze verweven in onze visie, aanpak en ontwikkelingen. In een serie van vier blogs nemen we je daarom aan de hand van die PDCA-cyclus graag mee langs de verschillende keuzes die we maakten. Ook laten we je zien wat ons beweegt.

In dit derde deel "Check":
bereiken we wat we wilden bereiken?

Cirkel PDCA PLAN CHECK

Continu checken of we nog op het goede spoor zitten

Ap: “Bij de start van een project stellen we een einddoel vast waar we ons op richten. Je komt echter nooit in een rechte lijn bij dat einddoel, het is vaak een zig-zag lijn. Soms raak je daarbij op een dood spoor. Dan moet je weer even terug om een andere route kiezen. Dat is een van de dingen die wij goed kunnen. We zijn flexibel, bewegen mee met de omstandigheden en de maatschappelijke tendens. Wanneer er iets verandert, zoeken we naar een oplossing die wel past. Een project is als het ware een doolhof, waarbij we weten waar de kruispunten liggen. We checken continu of we nog op het goede spoor zitten en gaan bereiken wat we willen bereiken. Komen we op een verkeerde route, dan weten we precies naar welk kruispunt we terug moeten om een ander pad te bewandelen.”


Roland: “Dat we flexibel zijn, betekent niet dat we tornen aan de opgave of het beoogde projectresultaat.”We staan voor het projectresultaat

Roland: “Dat we flexibel zijn, betekent niet dat we tornen aan de opgave of het beoogde projectresultaat. Onze opdrachtgevers geven ons het vertrouwen om bijvoorbeeld een grootschalige bodemsanering tot een goed einde te brengen. Dat vertrouwen maken wij altijd waar. Het is wat wij noemen ‘gedelegeerd opdrachtgeverschap’; het is onze taak en onze verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat een opdrachtgever krijgt wat hij beloofd heeft gekregen. Zeker bij grootschalige en langdurige projecten is dat is niet altijd makkelijk. Dat we soms de strijd aan moeten gaan met toezichthouders, aannemers of bureaus die hun afspraken niet na (kunnen) komen is jammer, maar dat hoort er wel bij. We houden vast aan wat afgesproken is en staan voor het projectresultaat.”

Daar waar dat ‘checken’ bij projecten als vanzelf bij iedere deelfase en beslismomenten op natuurlijke wijze gebeurt, lassen Ap en Roland bewust reflectiemomenten in voor V&S als organisatie.

Te nieuwsgierig om alleen bodem te doen

“Wij hebben eigenlijk ook nooit alleen maar ‘bodem’ gedaan, daar zijn we veel te nieuwsgierig voor. Bodem is ook lang niet altijd de belangrijkste factor; er spelen veel meer factoren en belangen waardoor er heel andere keuzes gemaakt moeten worden”, zegt Ap.

Roland vult aan: “Bodemsanering is synoniem aan het opruimen van erfenissen uit het verleden. Daarom kozen we ervoor om zo’n tien jaar geleden onze focus te verleggen, af te schalen en te herdefiniëren. Zo hebben we de reguliere directievoering bij graafwerkzaamheden afgestoten en zijn we ons gaan richten op het aanbesteden en in goede banen leiden van complexe In-Situ bodemsaneringen. Daarnaast wilden wij vanuit onze persoonlijke drijfveer ook heel graag een andere – positieve - bijdrage aan het milieu leveren.”

CHECK

Hoe V&S daar invulling aangeeft, kun je lezen in het vierde en laatste deel van deze serie jubileumblogs. Nieuwsgierig naar de eerder verschenen blogs? Je vindt ze hier:

Deel 1 - Plan: er is een milieuprobleem en wij zorgen dat het goed komt

Deel 2 - Do: altijd op zoek naar de beste oplossing voor alle partijen.