“Wij zien vaak meteen wat nodig is”

Er is een milieuprobleem en wij zorgen dat het goed komt

23-10-2023

V&S Milieu Adviseurs heeft een feestje te vieren: het is dit jaar 30 jaar geleden dat V&S het licht zag. Een andere visie op milieu, een realistische aanpak van milieuprojecten en altijd een frisse blik op de toekomst was en is nog steeds kenmerkend voor V&S. Een dergelijk jubileum nodigt uit om terug te kijken. In dat retroperspectief ontdekten we dat de Cirkel van Deming - plan-do-check-act – in die jaren steeds terugkeert. Niet dat we die stappen op rigide wijze volgen, maar de cyclus is op heel natuurlijke wijze verweven in onze visie, aanpak en ontwikkelingen. In een serie van vier blogs nemen we je daarom aan de hand van die PDCA-cyclus graag mee langs de verschillende keuzes die we maakten. Ook laten we je zien wat ons beweegt.

In dit eerste deel "Plan":
Er is een milieuprobleem en wij zorgen dat het goed komt.

Cirkel PDCA PLAN

V&S is de smeerolie

Roland: “Zeker in het eerste decennium van ons bestaan, was de bodemverontreiniging het startpunt. De verontreiniging moest er toen sowieso uit, ongeacht de functie die de grond daarna zou krijgen. Nu is dat uitgangspunt anders: meestal is stadsontwikkeling de aanleiding. De ruimte in Nederland is heel beperkt, iedere centimeter moet benut worden. Bij het zogenaamde ‘inbreiden’, het ontwikkelen van een gebied binnen de bebouwde kom, kom je nog al eens een oude bodemverontreiniging tegen. Dit kan de ontwikkeling van een gebied vertragen of zelfs laten stagneren. Juist bij die stadsontwikkeling spelen er veel verschillende belangen. V&S is dan de smeerolie; we snappen de belangen van bedrijfsleven en overheden, maar ook van de bewoners. Door alle belangen te respecteren, weten we de partijen te verbinden en gedurende de rit ook verbonden te houden. Of zoals ik het vaak zeg: door alle belangen te respecteren, verbinden we de ondergrond met de bovengrond.”


Roland: “Door alle belangen te respecteren, verbinden we de ondergrond met de bovengrond."Complex vanuit organisatorisch en omgevingsoogpunt

Ap: “Toen Jack Verschuren (V) & Roland Somers (S) in 1993 het bedrijf oprichtten, zag de wereld er wel een beetje anders uit. Bij zowel het tienjarig bestaan als bij het twintigjarige jubileum waren we er echt van overtuigd dat het feestje dat we zouden vieren als de laatste bodemsanering was afgerond, voor de deur stond. Dat feestje moet nog steeds komen. We zitten nu in een reeks van inmiddels complexe en grootschalige milieuprojecten en bodemsaneringen, waarbij we – misschien wel tegen beter weten in - nog steeds hopen dat dit echt de laatste zullen zijn. Dat complexe lijkt de laatste jaren kenmerkend voor de projecten die op ons pad komen. Niet omdat deze omvangrijker en technisch complexer zijn, of omdat de budgetten onvoldoende blijken, maar meer vanuit organisatorisch en omgevingsoogpunt. We zitten met andere partijen om de tafel en hebben met vele belangen te maken. Die belangen staan dan ook nog vaak haaks op elkaar. Dat vergt een andere aanpak. Daar waar we vroeger bij wijze van spreken al direct met de schop in de hand stonden, steken we nu veel energie in de planvorming en voorbereiding om ervoor te zorgen dat alle neuzen dezelfde kant op staan. We zijn niet alleen meer de technische manager maar sturen het project ook meer strategisch aan op omgeving, contract en organisatie.”

PLAN

Weg naar einddoel bijna nooit recht

Hoewel het planmatig werken onlosmakelijk verbonden is met V&S, is het onmogelijk om voor elk probleem direct met een pasklaar antwoord en uitgestippeld pad te komen. “Flexibiliteit is een van de grootste kwaliteiten van V&S. Wij zien vaak meteen wat nodig is en stellen het einddoel vast, maar de weg daarnaartoe loopt bijna nooit recht. Je moet je kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden. Zo hebben we een project dat voor een belangrijk deel was gebaseerd op het plaatsen van WKO’s. Hoewel de maatschappelijke tendens daar echt naar toe gaat, kwam het plan voor die WKO’s in dit geval om allerlei redenen nog net te vroeg. Dan zoeken we naar een passende oplossing, zodat de stadsontwikkeling niet stagneert omdat de WKO’s niet gerealiseerd worden. Maar, waarbij we er ook voor zorgen dat de WKO’s alsnog in te passen zijn op het moment dat de omgeving daar klaar voor is”, zegt Ap.

Dat zoeken naar de beste oplossing voor alle partijen, staat centraal in de aanpak van V&S. In het tweede deel van deze jubileumblogs, vertellen we daar graag meer over, terwijl we in het derde deel laten zien hoe we steeds checken of we wel bereiken wat we willen bereiken.