“Geen tijd om stil te staan”

Werken aan een betere wereld

04-12-2023

V&S Milieu Adviseurs heeft een feestje te vieren: het is dit jaar 30 jaar geleden dat V&S het licht zag. Een andere visie op milieu, een realistische aanpak van milieuprojecten en altijd een frisse blik op de toekomst was en is nog steeds kenmerkend voor V&S. Een dergelijk jubileum nodigt uit om terug te kijken. In dat retroperspectief ontdekten we dat de Cirkel van Deming - plan-do-check-act – in die jaren steeds terugkeert. Niet dat we die stappen op rigide wijze volgen, maar de cyclus is op heel natuurlijke wijze verweven in onze visie, aanpak en ontwikkelingen. In een serie van vier blogs nemen we je daarom aan de hand van die PDCA-cyclus graag mee langs de verschillende keuzes die we maakten. Ook laten we je zien wat ons beweegt.

In dit vierde en laatste deel "Act":
Werken aan een betere wereld.

Cirkel PDCA PLAN ACT

Betekenis geven

Roland: “Er gebeuren dingen in de wereld die me echt aan het hart gaan. Het is onverdraagzaam dat de grootste catastrofe ooit op ons afkomt en dat je al van tevoren van je bed wordt gelicht als je daartegen wilt demonstreren. Ook als ik beelden zie van zo’n grote reus in het oerwoud die omgaat, dan word ik daar verdrietig van. We kunnen zo niet doorgaan, er moet iets veranderen. Ik wil ook betekenis geven, werken aan een betere en inclusieve wereld. Daarbij besef ik dat ik niet de hele wereld op mijn nek kan nemen; die monumentale boom in het oerwoud kan ik niet redden. Maar ik kan binnen mijn invloedsfeer wel degelijk zaken veranderen en daar wil ik tijd, energie en geld insteken. We moeten daar ook echt haast mee maken, er is geen tijd om stil te gaan staan.”


Roland: “Ik kan binnen mijn invloedsfeer wel degelijk
zaken veranderen. Daar wil ik tijd, energie en geld insteken.”Hij vervolgt: “We kondigden in 2013 in ons jubileumboek ’20 jaar V&S’ al aan dat we samen met andere bedrijven bezig waren met het oprichten van een coöperatie, om zo bij te dragen aan het verbeteren van onze leefomgeving. Die coöperatie, AXXIA, bestaat inmiddels alweer bijna 10 jaar. Eén van de medeoprichters van AXXIA was BMD Advies Zuid. Jack Verschuren en ik werkten in de beginjaren negentig al regelmatig voor de BedrijfsMilieuDiensten in Noord-Brabant, nu BMD Advies Zuid. We voerden bij veel BMD-klanten van het eerste uur een Enviroscan uit. Aan de hand van deze methode bepaalden we hoe het bedrijf er op de belangrijkste milieuthema’s voor stond.”

V&S en BMD Advies Zuid bundelen krachten

Die samenwerking zou altijd blijven: “Liepen wij bij V&S tegen complexe vergunningprocedures aan, dan betrokken wij daar een BMD-adviseur bij. Andersom schakelde BMD Advies Zuid ons in als er ‘iets met bodem’ te doen was. De samenwerking op het gebied van duurzaamheid binnen AXXIA beviel zo goed, dat V&S en BMD Advies Zuid in 2019 besloten om de krachten te bundelen. Dat hadden we 25 jaar eerder niet kunnen bedenken. Ik zal niet zeggen dat de cirkel nu rond is, want dat betekent dat ons werk erop zit. Het is eerder een nieuw pad, dat het mogelijk maakt om bij te dragen aan een gezondere planeet en een betere leefomgeving waar het goed wonen en werken is”, zegt Ap.

Leave no one behind

Roland: “Samen met collega’s dachten we na over hoe wij een significante bijdrage kunnen leveren aan een betere en duurzamere wereld voor iedereen. Of zoals de VN dat noemt in het kader van de SDG’s (Sustainable Development Goals) ‘Leave no one behind’. Natuurlijk werkt ieder voor zich daar ook aan mee door thuis zonnepanelen op het dak te leggen of duurzame keuzes te maken. De grootste impact hebben we echter door ons werk als milieuadviseur. We schaalden in 2023 het binnen BMD Advies Zuid gevormde team Duurzaamheid op naar alle BMD’s in Nederland. Hier werken zo’n 100 adviseurs voor 2.500 bedrijven. Bij die bedrijven werken dan vervolgens weer gemiddeld 100 mensen. We trekken pro-actief naar onze klanten, dragen onze kennis en enthousiasme over en gebruiken onze drive om het bedrijfsleven en samenleving toekomstbestendig te maken. Dat zet dus echt zoden aan de dijk! Het positieve voor onze klanten is dat we niet alleen meer adviseren op milieuthema’s, dus naar Environment of Social en Governance (ESG). Nee, we kijken over de volle breedte naar wat nodig is om als bedrijf een gezonde toekomst tegemoet te kunnen gaan. Thema’s met betrekking tot noodzakelijke transities in organisaties, gaan we niet uit de weg.

Het is een vuurtje dat we tien jaar geleden aanstaken met de oprichting van AXXIA. Mijn grootste wens is dat dat vuur verdergaat. Ik hoop dat duurzaamheid in denken en doen straks niet meer weg te denken is en dat het door de aderen van alle medewerkers stroomt. En ik hoop dat we dan ook bij onze opdrachtgevers een kanteling hebben veroorzaakt.”

De blik op de toekomst gericht

Ap: “Ondanks dat we bij V&S projectmatig naar deadlines en een eindpunt toewerken, ben je doordat je continu moet schakelen ook veel ad hoc bezig. Nu ik ook partner ben bij BMD Advies Zuid, is de blik op een andere manier op de toekomst gericht. Ik hou me nu deels ook bezig met de organisatie, met het runnen van het bedrijf. Waar we bij V&S met zijn vieren waren, zijn we nu met 35 en indirect zelfs met bijna 100 collega’s. Dat geeft ook een ander soort ruimte: je bent nu niet meer alleen aan het pionieren, de last is over verschillende schouders verdeeld. Ik ben blij met wat we al hebben bereikt en waar we nu staan. Ik ben ook blij met de verbreding van mijn eigen werkzaamheden. Zelf zal ik naast mijn inzet als partner voor de organisatie ook altijd ook vakinhoudelijk bezig blijven. Ik heb dat projectmatige werken voor opdrachtgevers en de deadlines ook nodig; het maakt het werk ook concreet en tastbaar. En of ik nu aan een concreet project werk of me inzet voor de ontwikkeling van de totale organisatie: ik ben altijd bezig met het helpen van mensen: opdrachtgevers, maar daarnaast dus ook collega’s. Dat vind ik belangrijk.”

ACT

Ap: “Ik ben blij met wat we al hebben bereikt en waar we nu staan.”Over de toekomst? “Natuurlijk zijn er altijd nieuwe plannen en ideeën. Toch wil ik ook niet te ver vooruit kijken, ik hoef de toekomst niet volledig uit te stippelen. Daarvoor is de wereld ook te veranderlijk. We leggen nu de focus op het uitrollen en consolideren van ‘duurzaamheid door alles heen’ om zo voor onszelf en onze klanten een zinvolle bijdrage te leveren aan het toekomstbestendig ondernemen. Ik heb er alle vertrouwen in dat dat gaat lukken met deze organisatie. En wat blijft is dat ook onze opdrachtgevers erop kunnen vertrouwen dat we hen niet los zullen laten”, besluit Ap.

Dit was het vierde en laatste deel van een serie blogs naar aanleiding van het 30-jarige jubileum van V&S Milieu Adviseurs. Nieuwsgierig naar de eerder verschenen blogs? Je vindt ze hier:

Deel 1 - Plan: er is een milieuprobleem en wij zorgen dat het goed komt

Deel 2 - Do: altijd op zoek naar de beste oplossing voor alle partijen.

Deel 3 - Check: bereiken we wat we wilden bereiken?